Περιβαλλοντική Ρύπανση

• Large opening vials with 11mm snap/crimp neck finish
• 1.8mL volume, standard size of 12x32mm diameter x height
• Clear vials made from Type I Class A and B glass (33/51 expansion), 100% guaranteed

Screw thread vials and caps
• Large neck opening vials with 9mm neck finish
• 1.8mL volume, standard size of 12x32mm diameter x height

Made of borosilicate glass
Graduated, screw DIN GL45
Outlet ring and polypropylene stopper (sterilizable up to 140ºC)
ISO 4796-1

Περιλαμβάνει:
1)Φιάλη 1000ml με εσμύρισμα
2)Γυαλινη Βάση – υποδοχέα φιλτρου διαμετρου 47mm με εσμύρισμα
3)Χωνί 300ml διαμέτρου 47mm
4)Ανοξείδωτο σφικτήρα

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 47mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΡΟΥ: 0,45μm

Chromatography HPLC Deuterium lamps, all major detectors are covered by the dot-red branded compatable lamps.