Μικροβιολογία

θρεπτικα υποστρώματα σε σκόνη, σε τρυβλία, σε μπουκάλια

Γυάλινα Τρυβλία:
 
-Διαμέτρου 40mm
-Διαμέτρου 60mm

Πλαστικά αποστειρωμένα τρυβλία: -Διαμέτρου 47mm -Διαμέτρου 90mm

Πλαστικά αποστειρωμένα τρυβλία 47mm με απορροφητικό pad.

Λευκές αποστειρωμένες μεμβράνες 47mm

Διάμετρος φίλτρου 47mm
Διάμετρος πόρου 0,45μm

Λευκές αποστειρωμένες μεμβρανες τύπου EZ-PAK

Διάμετρος φίλτρου 47mm
Διάμετρος πόρου 0,45μm