Μικροβιολογία

Λευκές αποστειρωμένες μεμβρανες τύπου EZ-PAK

Διάμετρος φίλτρου 47mm
Διάμετρος πόρου 0,22μm
Λευκές αποστειρωμένες μεμβράνες
Διάμετρος φίλτρου 47mm
Διάμετρος πόρου 0,22μm
Υλικό: MCE (Mixed Cellulose Esters)
Συσκευασία: 200τμχ/πακ.

▪ Fully automated ELISA processor

▪ Open - walk away system

▪ Continuous loading, new tests/plates can be loaded at any time
Rotary vane pumps from the Pascal Series for backing vacuum and medium vacuum
The single-stage Pascal rotary vane pumps are the result of decades of experience in the design and industrial production of vacuum pumps.
A Complete Line of Single-Stage Rotary Vane Pumps for Low and Medium Vacuum Applications.
We now offer you a complete new line of new single-stage rotary vane pumps for all low and medium vacuum applications.
Rugged Rotary Vane Pump. For Harshest Industrial Use.
The UnoLine Plus is an optimum solution for industrial applications. This rotary vane pump has a proven track record as both a stand-alone pump and as a backing pump for Pfeiffer Vacuum Roots pumps.