Γενική Χημεία

Κλίβανοι Επωαστικοί

Made of painted steel and kiln-dried
Exterior metal furniture cover with epoxy
Interior of stainless steel

Low Profile Dispensers, Acurex 501

Safety liquid handling
Suitable for refrigerator and warming in water bath
Integrated dossage system
Autoclavable, retractile graduated column
2 years warranty

Ρύγχη: - 0.1-10μl - 2-200μl - 100-1000μl - 1000-5000μl - 2-10ml

Bottle Top Dispensers του οίκου Socorex

Fixed Volume
Adjustable Volume

Αυτόματες Πιπέττες Σταθερού και Μεταβλητού Όγκου του οίκου Socorex

Κλίβανοι Ψυχόμενοι

Forced-air circulation
Temp. range: 5-60 ºC
Temp. resolution: 0.1 ºC