Ακουστική

Τα δύο όργανα συλλογής δεδομένων που περιλαμβάνει η σειρά προϊόντων υπερήχων OMNISCAN χρησιμοποιούν τους ίδιους αισθητήρες,

'Ενα νέο ερευνητικό εργαλείο Ακουστικής Εκπομπής.

Δύο κανάλια ακουστικής εκπομπής, από 1KHz έως 3 MHz

Rugged, easy to handle device for mobile leak detection

This leak detector is characterized by:
Leak detection based on Quartz Window Sensor technology
Compact dimension and low weight (5 kg)

Polarized light microscopy provides all the benefits of brightfield microscopy and yet offers a wealth of information, which is simply not available with any other optical microscopy technique such as refractive indices, birefringence, retardation, extinction angle, pleochroism.

The B-500 microscopes have been designed for the best performance in routine laboratory use. According to the models, two different optical systems are available (InfiniFix and IOS).

Trinocular Stereozoom Microscope for SMD Inspection

Eyepieces:
WF10X/20mm, high-point
Objectives:
Zoom 0,7x...4,5x,